این طرح دو فرآیند کوتاه مدت و میان مدت دارد. در فرآیند کوتاه مدت، دانش

آموزان مستعد پایه سوم دبیرستان را شناسایی می کنند  و مورد حمایت

قرار می دهند . در فرآیند میان مدت، از پایه سوم راهنمایی دانش آموزان

مستعدی را که از شاخص های لازم در زمینه علمی، فرهنگی،هنری، فنی

و حرفه ای و ورزشی بهره مندند، شناسایی می کنند .

دانش آموزان تحت پوشش طرح پس از قبولی در رشته و دانشگاه  هدف به

بخش دیگر طرح با مدیریت سازمان بسیج دانشجویی انجام می شود، وارد

می شوند همچنین، جامعه هدف در فرآیند میان مدت بر اساس استعدادهای

مهارتی و خلاقیت  با سازمان های تخصصی بسیج ارتباط برقرار می کنند.در

مجموع می توان گفت هدف از اجرای "طرح آیه های تمدن" پرورش

استعدادهای بالقوه در همه عرصه ها تا رسیدن به مرحله

شکوفایی است.

 

• نقش مؤسسه در طرح آیه های تمدن

در راستای تحقق این امر مهم، مؤسسه ي علمی و آموزشی رزمندگان با

عنایت به سابقه ي 25 سالهي آموزشی و اجرای طرح های موفق

آموزشی، در خصوص اجرای بهینهي این طرح، ضمن استفاده از نظرات

علمی و کارشناسی کارشناسان مجرب آموزش و پرورش و دیگر مؤسسات

آموزشی و تشکیل جلسات کارشناسی اقدام به تهیه ي طرح آموزشی،

مشاوره ای آیه های تمدن برای سال تحصیلی 91-90 نموده است.

 

• کلیات طرح آموزشی، مشاوره ای آیه های تمدن

این طرح آموزشی به صورت ویژه و جهت دانش آموزان مستعد و برتر که در

پایه ي چهارم دبیرستان (پیش دانشگاهی) فعالیت دارند تدوین شده و

استفاده از آن برای سایر پایه ها توصیه نمی شود؛ چرا که منطق و هدف از

تدوین طرح با سایر پایه ها بسیار متفاوت است. رویکرد اصلی این طرح در

درجه ي اول، تقویت بنیه ي علمی دانش آموزان با دو هدف متفاوت (اول،

آمادگی جهت شرکت در امتحانات پایان نیم سال اول و دوم تحصیلی و در

درجه دوم، آمادگی برای شرکت در آزمون ورود به دانشگاه) می باشد. در

ضمن، دانش آموز باید در این پایه به درستی مورد هدایت و مشاوره ي

تحصیلی قرار گیرد؛ زیرا وی، پیش از ثبت نام برای آزمون باید رشته ي

تحصیلی خود در دانشگاه را انتخاب و برای ورود به آن در یکی از دانشگاه

های معتبر و برتر کشور، برنامهریزی نموده باشد. همچنین با توجه به تعدد

دانشگاه ها و سیستم های آموزشی و سیستم های پذیرش دانشجوی

متفاوت آنها لازم است، دانش آموزان با اطلاعات مفیدی در این رابطه آشنا

گردند. لذا در طراحی این برنامه سعی شده است علاوه بر ارتقای سطح

علمی دانش آموز، معلومات عمومی وی نیز (خصوصاً پیرامون رشته ها و

سیستم های دانشگاهی) در قالب پیک مشاوره و همایش های مشاوره ای

ارتقا یابد. همچنین برای آماده شدن جهت شرکت در آزمون، دانش آموز نیاز به

جلسات مشاورهای تخصصی کنکور و برنامه ریزی ویژه دارد و از همه مهم تر

جلسات انگیزشی، یکی از نیازهای دانش آموزان در این مقطع است؛ زیرا

کنکور، رقابتی تنگاتنگ، طولانی و دشوار است که برای مدت زمان باقیمانده

تا انتهای مسیر، فرد نیاز به انگیزه و پشتکار دارد. لذا برنامه هایی نیز با این

هدف تدوین شده است که در ادامه ارائه می گردد.

علاقمندان جهت کسب آگاهی بیشتر از این طرح می توانند به سرپرستی

های موسسه در مراکز استان ها مراجعه نمایند.ویا به نمایندگی نی ریز

 ۱۳۷۰ ۵۲۲ و ۲۴۷۹ ۱۳۲ ۰۹۱۷ تماس بگیرید.

+ نوشته شده توسط خواجه زاده در چهارشنبه هجدهم مرداد ۱۳۹۱ و ساعت 23:13 |